NEWS

15 december 2020: Modality & Nexusz starten een exclusieve samenwerking

Samen met Modality starten wij een exclusieve samenwerking binnen de markt van de intermodale containerlogistiek.

 

Modality, marktleider in het intermodale container achterland, ziet de samenwerking als een welkome aanvulling van de totale software-

oplossing die zij aan haar klanten wil kunnen bieden. Wij zien veel mogelijkheden om bij de klanten met inzet van onze

modules verdere optimalisatie te realiseren op het gebied van geautomatiseerde opdrachtverwerking en intelligente planning.

In nauw overleg hebben we samengewerkt aan de afbakening van twee NexusZ-modules die naadloos met het Modality-systeem gekoppeld

kunnen worden.

 

Modality zal als exclusief verkoopkanaal voor deze modules gaan fungeren. Wij blijven als zelfstandige partij ook actief met de ontwikkeling

van producten voor andere markten. Wilt u meer weten over deze mogelijke optimalisaties? Neem dan contact op met Modality.

Wilt u meer weten over onze producten, neem dan contact op.

 

 

December 15, 2020: Modality & Nexusz start an exclusive collaboration

Together with Modality, we are starting an exclusive collaboration within the intermodal container logistics market.

 

Modality, market leader in the intermodal container hinterland, sees the collaboration as a welcome addition to the total software solution that it wants to be able to offer to its customers. We see many opportunities  to realize further optimization in the field of automated order processing and intelligent planningcustomers with our modules.

In close cooperation, we worked together to define two NexusZ modules that are seamlessly integrated in the Modality system.

 

Modality will act as the exclusive sales channel for these modules. As an independent party, we also remain active in the development

of products for other areas. Would you like to know more about these possible optimizations? Then contact Modality.

Would you like to know more about our products, then contact us.

 

 

OUR MISSION

The aim of NexusZ is to provide businesses an overview of their operations. This way, you can decide what step you should take next. We do this by bringing data together from various sources, combine them and providing decision support to give intelligent feedback.

 

We combine your data such as orders and planning data with information from relevant websites. We also gather data from private and public GPS based mechanisms to keep track of your cargo.

 

NexusZ provides all the data that is relevant for you in a clear overview. We make it transparent where this data is coming from and how it is combined.

Interested or want more information? Please send us an email: info@NexusZ.com